Ośrodek

O Ośrodku
O Ośrodku

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

O Ośrodku

Komu pomagamy

Jesteśmy placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

 • lekkim,
 • umiarkowanym,
 • znacznym,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z autyzmem.

Struktura organizacyjna

Ośrodek jest placówką mocno związaną ze środowiskiem lokalnym. Systematycznie diagnozuje jego potrzeby i oczekiwania w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ofertę edukacyjną dostosowuje do rozpoznanych potrzeb edukacyjno- wychowawczo – rewalidacyjnych środowiska lokalnego.

W 2009r. został powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w 2011 pierwszy oddział przedszkolny dla dzieci z autyzmem.

  W ośrodku prowadzone są nowoczesne terapie:

  • trening metodą „EEG BIOFEEDBACK”,
  • trapia metodą ”TOMATISA”,
  • logopedia,
  • neurologopedia,
  • rehabilitacja,
  • sensoryczna integracja,
  • hipoterapia i inne.

  Nasza placówka to prawdziwa kuźnia talentów osób niepełnosprawnych:

  Twórczość plastyczna uczniów ośrodka została doceniona w ponad 20 konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym (m.in. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. T. Ociepki w Bydgoszczy, Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, Ogólnopolskie Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w Skierniewicach)

  Uczniowie zgromadzili około 250 nagród i wyróżnień. Prace były prezentowane w wielu miastach m.in. w Szczecinie, Białymstoku, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy ( Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego), Toruniu ( wystawa indywidualna SOSW w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka), Krakowie ( Pałac Sztuki), Łodzi Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Klęska –Powódź czy Huragan ,Straż Pożarna Ci Pomaga” w Łodzi – 2012 r- III

  Uzdolnienia wokalne: wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika za bogatą prezentację sceniczną podczas XVI-tej Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR”, w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, I miejsce w „Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi -2011r.

  W Ogólnopolskim programie i konkursie „Jedz smacznie i zdrowo” uczniowie gimnazjum wygrali Interaktywną tablicę multimedialną.

  Zamknij