O internacie

Internat dla uczniów SOSW w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 100

Tel. 46 833-96-00 wew. 121

 

INTERNAT w  Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Skierniewicach ZAPEWNIA:

  • opiekę wychowawczą przez pięć dni w tygodniu,
  • możliwość zakwaterowania
  • całodzienne wyżywienie,
  • możliwość korzystania z dostępnych na terenie ośrodka urządzeń i pomieszczeń,
  • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego,  oraz nauczycieli i wychowawców

 

 

Różnorodne formy spędzania czasu wolnego:

  • wycieczki,
  • imprezy grupowe,
  • dyskusje na ważne dla wychowanków tematy,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia taneczne.
Zamknij