Historia

1961r – początek szkolnictwa specjalnego w Skierniewicach – w Szkole Podstawowej nr 6 powstały dwie klasy specjalne, w których naukę rozpoczęło 30 dzieci(dyrektor szkoły podstawowej -Melania Frątczak)

1963rpoczątek istnienia placówki – dzieciom  klas specjalnych przekazano  budynek przy ulicy Batorego

1969r – powstaje internat, a wraz z nim szkoła przekształca się w Państwowy Zakład Wychowawczy.

1973 r -kierowanie placówką obejmuje p. Janina Szafrańska( do 1975r.)  dyrektor szkoły podstawowej – Melania Frątczak)

1975 r -funkcję obejmuje p.Jan Stefański( do 1977r.)  dyrektor szkoły podstawowej – Melania Frątczak, kierownik internatu- Maria Grochulska

 1976r – utworzono pierwszą klasę zawodową o profilu krawieckim, dając tym samym początek szkole zawodowej.

1977r -dyrektorem zakładu zostaje p. Melania Frątczak( do 1991r.)

 dyrektor szkoły podstawowej- Jadwiga Wilczyńska, następnie Danuta Kowalczyk dyrektor szkoły zawodowej – Helena Żaczek

 kierownik internatu – Maria Grochulska

1979r – ma miejsce uroczystość nadania placówce imienia Janusza Korczaka i wręczenie sztandaru, zmienia się również nazwa na Państwowy Ośrodek Szkolno- Wychowawczy( nazwa funkcjonuje do 1984r ).

1991.01.01funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego obejmuje Jolanta Kołodziejska wicedyrektorzy- Danuta Kowalczyk, Iwona Zagaja       ( do2001r).

01.09.1995r – uczniowie naszego ośrodka rozpoczynają naukę w nowym budynku przy ulicy Nowobielańskiej 100.

W ośrodku funkcjonują:

 – przedszkole specjalne

 – szkoła podstawowa

 – szkoła zawodowa o kierunkach:

                 * krawiec odzieży lekkiej damskiej

                 * ogrodnik

                 * plecionkarz wyrobów wiklinowych

1995/96r – zostają oddane gabinety lekarski i stomatologiczny.

                 

 01.09.1997r– do istniejących struktur ośrodka włączono:

 – szkołę podstawową dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

 – zespół rewalidacyjno- wychowawczy dla wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 – oddziały przyszpitalne szkoły podstawowej specjalnej ( dla dzieci przewlekle chorych).

 

 1998/99r  – ten rok szkolny niesie kolejne zmiany, które dotyczą głównie szkoły zawodowej. Obok istniejących już kierunków powstała klasa o specjalności kucharz

i wielozawodowa. 

 Powstaje również drugi zespół rewalidacyjno – wychowawczy.

Decyzją władz zwierzchnich wyłączono ze struktury ośrodka oddziały przyszpitalne.

Obecny rok szkolny jest szczególnie trudny dla placówki, gdyż przygotowujemy się do reformy systemu edukacji.

 

1999/2000r – wdrażamy reformę oświaty. Powstaje gimnazjum jako trzeci etap edukacyjny. Szkoła Podstawowa sześcioletnia jako drugi etap edukacyjny.

 

 2001-2003r – nasza szkoła realizuje projekt w ramach programu Socrates-Comenius zatytułowany: ,,Wdrażanie umiejętności życiowych i zawodowych młodym ludziom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

 

05.2002r – po raz pierwszy odbył się odbył się egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

1.09.2002r – klasy pierwsze rozpoczynają naukę w zreformowanej szkole zawodowej.    

 

27.04.2006r – decyzja Rady Miasta w sprawie  utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

1.10.2006rfunkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego obejmuje

                     Ewa Szydłowska,

                     wicedyrektorem jest nadal Danuta Kowalczyk

01.09.2008r – funkcje wicedyrektora obejmuje mgr Justyna Woźniak

1.03. 2009r. – funkcję drugiego wicedyrektora ośrodka powierzono Jerzemu Siatkowskiemu.

2010/2011- budynek Ośrodka zostaje poddany termomoderniacji.

 

01.09.2010 r. -w przedszkolu powstaje oddział dla dzieci z autyzmem.

 

 

02.2011r.     – w strukturach ośrodka powołano Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

01.09.2016 r. – Funkcję dyrektora SOSW w Skierniewicach oejmuje

                         pani mgr Małgorzata Karbowiak

                         Wicedyrektorami zostały panie:

                         mgr Iwona Zagaja i mgr Bożena Wiercioch

 

Zamknij