Rozkład dnia

6:30                     Pobudka

6:30 – 7:20          Toaleta poranna ( w tym ścielenie łóżek)

7:20 – 7:40          Śniadanie

7:40 – 7:50          Przygotowania do zajęć szkolnych i pozostawienie porządku w pokojach

7:50                    Wyjście na zajęcia do szkoły

8:00 – 16:00        Zajęcia szkolne i świetlicowe

16:00                  Podwieczorek

!6:00 – 17:00      Czas wolny do dyspozycji wychowanków

17:00 – 18:00      Zajęcia zorganizowane

18:00 – 18:30      Kolacja

18:30 – 20:30      Czas wolny, zajęcia zorganizowane

20:30 -22:00       Toaleta wieczorna oraz przygotowanie do snu

22:00- 6:50         Cisza nocna

Zamknij