Patron


Janusz Korczak

(Henryk Goldszmit)

      1878?-1942,

– pedagog,

– pisarz,

– lekarz,

– działacz społeczny;

– twórca i kierownik żydowskiego Domu Sierot w Warszawie (1911-1942) i sierocińca Nasz Dom (do 1926),  w których zastosował system wychowania  w oryginalny sposób łączący zasadę kierowania dziećmi z  zasadą ich samodzielności.

Popularyzator problematyki pedagogicznej; obrońca praw dziecka; zginął wraz z dziećmi z sierocińca z warszawskiego getta w obozie w Tręblince.

Utwory literackie m.in.: – dla dzieci (Król Maciuś Pierwszy),

                                   – powieści społeczne, prace

                                     pedagogiczne ( Jak kochać dziecko); 

                                   – Pamiętnik( prowadzony w getcie 1942 )

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak

Zamknij