Rekrutacja

 

REKRUTACJA 

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

prowadzimy rekrutację:

 

  • do grup przedszkolnych /dla dzieci autyzmem lub z umiarkowanymi znacznym stopniem niepełnosprawności/
  • do zespołów rewalidacyjno – wychowawczych /dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno – pedagogicznych/
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej /dla dzieci z autyzmem lub z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności/
  • do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy /dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności/
  • do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia

Jakie dokumenty  potrzebne są, aby zapisać się do szkoły?

O przyjęcie mogą ubiegać się dzieci i młodzież posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Jesteśmy przygotowani na objęcie opieką i terapią dzieci, które poza niepełnosprawnością intelektualną mają niepełnosprawności sprzężone /dodatkowo np. z niepełnosprawnością ruchową , autyzmem/

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

Prowadzimy nabór w zawodzie – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

INTERNAT

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym funkcjonuje internat dla uczniów spoza Skierniewic. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem.

Pliki do pobrania:

podanie o przyjecie do szkoly branzowej

PODANIE o przyjecie do szkoly 

 

Zamknij