Opłaty za obiady

Informacje potrzebne do dokonania wpłat za obiady:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Skierniewicach

ul. Nowobielańska 100

PKO BP 05 1020 3352 0000 1502 0193 4124

tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, opłata za obiady za miesiąc …….

Zamknij