Szkoła

Pracownia Plastyczna
Pracownia jest miejscem spotkań młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w ramach zajęć plastyki, kształtujących kreatywność godzin artterapeutycznych oraz sobotnich warsztatów dla absolwentów.

Uczestnicy w klimacie twórczej swobody rozwijają indywidualne formy wypowiedzi, poszukują własnych środków ekspresji, realizują swoje wizje.

Ważnym zadaniem Pracowni jest też promowanie twórczości niepełnosprawnych artystów.

Udział w konkursach i wystawach daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (artystycznym), a sukcesy w otwartych konkursach zacierają sztuczne granice sztuki niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców.

ARTYSTYCZNYM OPIEKUNEM GRUPY JEST DARIUSZ ZDROJEWSKI

Logo SOSW Skierniewice

Imieniny

WFOŚ logo
Alfabet Galerii STO5 – O jak Olszak Marek

Alfabet Galerii STO5 – O jak Olszak Marek

 Olszak Marek  (ur. 1986r.)  Absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Skierniewicach.  Do momentu ukończenia szkoły zainteresowania plastyczne rozwijał w pracowni SOSW. Aktualnie jest członkiem grupy artystów Galerii 105 skierniewickiego ośrodka. Marek...

czytaj dalej
Alfabet Galerii STO5 – M – Maciaszek Milena

Alfabet Galerii STO5 – M – Maciaszek Milena

„M” Maciaszek Milena (ur. 1989r.) Zdolności i zainteresowania plastyczne rozwijała w pracowni SOSW   w Skierniewicach. Po ukończeniu szkoły dołączyła do grupy plastyków Galerii 105. Ulubionym tematem malarskim Mileny jest zmieniający się wraz z porami roku pejzaż...

czytaj dalej
Alfabet Galerii STO5 – K jak Kowalska Katarzyna

Alfabet Galerii STO5 – K jak Kowalska Katarzyna

„K”  Kowalska Katarzyna  (ur. 1998 r.) Uczennica trzeciej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zainteresowania artystyczne rozwija  w pracowni Galerii 105. Rysowanie stało się jej pasją. Pracuje w każdej wolnej chwili, zapełniając dziesiątki zeszytów...

czytaj dalej
Alfabet Galerii 105 – K jak Kowalska Anna

Alfabet Galerii 105 – K jak Kowalska Anna

 Kowalska Anna   (ur. 1992) Anna Kowalska   Absolwentka SOSW w Skierniewicach . Zainteresowania artystyczne  rozwija na warsztatach twórczych w pracowni Galerii 105 . Ania jest wrażliwą  i pogodną  osobą . Jej radosnym usposobieniem promieniują  namalowane  w...

czytaj dalej
Alfabet Galerii 105 – H jak Himmel Mateusz

Alfabet Galerii 105 – H jak Himmel Mateusz

„H”  Himmel  Mateusz  (ur. 1998 r.) Mateusz jest uczniem drugiej  klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy.                        Już w pierwszej klasie szkoły podstawowej polubił zajęcia plastyczne. Zainteresowania artystyczne rozwija w pracowni Galerii 105. Ulubione...

czytaj dalej
Alfabet Galerii 105 – G jak Górski Łukasz

Alfabet Galerii 105 – G jak Górski Łukasz

„G”  Górski Łukasz  (ur. 1989)  Łukasz jest absolwentem naszego ośrodka .  Do czasu  ukończenia szkoły zainteresowania artystyczne  rozwijał w pracowni plastycznej SOSW. Aktualnie jest członkiem grupy plastyków tworzącej  w Galerii...

czytaj dalej
Alfabet Galerii 105 – „B” jak Bryła Daniel

Alfabet Galerii 105 – „B” jak Bryła Daniel

 Bryła Daniel  (ur. 1994) Daniel Bryła Absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Skierniewicach.  Do momentu ukończenia szkoły zainteresowania plastyczne rozwijał w pracowni SOSW. Aktualnie tworzy w Galerii 105 skierniewickiego...

czytaj dalej
Alfabet Galerii 105 – „B” jak Bobrowski Szymon

Alfabet Galerii 105 – „B” jak Bobrowski Szymon

„B”  Bobrowski  Szymon  (ur. 2000 r. Uczeń trzeciej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zainteresowania artystyczne  realizuje w pracowni Galerii 105. Częstym tematem jego obrazów jest przyroda, architektura, portret. Inspiracji szuka w...

czytaj dalej
Alfabet Galerii 105 – „B” jak Barańczyk Mariusz

Alfabet Galerii 105 – „B” jak Barańczyk Mariusz

„B”  Barańczyk Mariusz (ur. 1991r.) Zdolności i zainteresowania plastyczne rozwijał w pracowni SOSW w Skierniewicach. Po ukończeniu szkoły dołączył do grupy plastyków Galerii 105. Mariusz osoba bardzo impulsywna , ciekawa świata, często popadająca w kłopoty,...

czytaj dalej
Zamknij