Szkoła

Pracownia Plastyczna
Pracownia jest miejscem spotkań młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w ramach zajęć plastyki, kształtujących kreatywność godzin artterapeutycznych oraz sobotnich warsztatów dla absolwentów.

Uczestnicy w klimacie twórczej swobody rozwijają indywidualne formy wypowiedzi, poszukują własnych środków ekspresji, realizują swoje wizje.

Ważnym zadaniem Pracowni jest też promowanie twórczości niepełnosprawnych artystów.

Udział w konkursach i wystawach daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (artystycznym), a sukcesy w otwartych konkursach zacierają sztuczne granice sztuki niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców.

ARTYSTYCZNYM OPIEKUNEM GRUPY JEST DARIUSZ ZDROJEWSKI

Kolejny sukces Mateusza Połcia

Jury XLI Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda  w Muzeum” przyznało Mateuszowi Nagrodę Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu za interpretację obrazu Zdzisława Pągowskiego. Na finał Spotkań nadesłano 1030 prac z Polski,...

czytaj dalej
Zamknij