Ogłoszenia BIP

Sprawozdania finansowe za 2022 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,...

Sprawozdanie finansowe 2020

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,...

Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (w skrócie SOSW) : Telefon: +46 833 96 00 E-mail: kontakt@soswskierniewice.pl Adres korespondencyjny: ul. Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15...

Sprawozdanie finansowe 2019

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,...

Sprawozdanie finansowe 2018

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,...

Zamknij