Sprawozdania finansowe za 2022 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych...
Zajęcia kreatywne

Zajęcia kreatywne

W ramach przyznanego stypendium kulturalnego Miasta Skierniewice, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, na zajęciach kształtujących kreatywność, realizują projekt: „Magia filcowania i zaplatania”. Głównym celem zajęć jest...
Zamknij