Spotkanie wigilijne było wyjątkowe z kilku powodów.

Po pierwsze (primo), podzieliliśmy wspólną wigilię na mniejsze, bardziej kameralne spotkania. Uczniowie szkoły podstawowej „wieczerzowali” w klasach, zaś uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej spotkali się przy opłatku na świeżym powietrzu.

I tu dochodzimy do drugiego punktu (secundo), w którym najważniejszą częścią było przekazanie, przez Prezydenta Miasta Skierniewice p. Krzysztofa Jażdżyka, auta do dyspozycji SOSW .

Po trzecie (tertio), wraz z Prezydentem Krzysztofem Jażdżykiem, wiceprezydentem p. Jarosławem Chęcielewskim, p. Barbarą Widulińską – doradcą Prezydenta Miasta, p. Iwoną Górniak – naczelnikiem Wydziału Edukacji w UM dokonaliśmy oficjalnego otworzenia „Leśnego zakątka”.

Po części oficjalnej uczniowie i goście udali się na wigilijny posiłek.

Zamknij