Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Pracownicy Samorządowi, Państwo Radni, z okazji Dnia Samorządowca oraz jubileuszu 30lecia samorządności społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach składa...

Procedury

Zamieszczamy poniżej procedury obowiązujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Skierniewicach w okresie trwania pandemii związanej z COVID-19....
Zamknij