Pani Elu…Dziękujemy!!!

Pani Elu…Dziękujemy!!!

Za radość i uśmiech Twój zawsze ciepły, za każdy posiłek, w który prócz produktów swe serce wkładałaś, za każdy smaczny kęs i miły gest, który nam ofiarowałaś.

Procedury

 Umieszczamy dokumenty do zapoznania się, będące uzupełnieniem opracowanych  i zatwierdzonych przez Państwa  w styczniu  2012 r. Procedur Bezpieczeństwa Ucznia  w Ośrodku. Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznióww szkole poprzez: ...
Zamknij