Wykład nt. „Badania prenatalne i możliwości interwencji terapeutycznych w okresie prenatalnym . Podłoże genetyczne najczęściej występujących wad.”

Wykład nt. „Badania prenatalne i możliwości interwencji terapeutycznych w okresie prenatalnym . Podłoże genetyczne najczęściej występujących wad.”

W dniu 26.11.2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się spotkanie z panią  dr hab. n. med. Eweliną Stoczyńską – Fidelus. Pani Docent wygłosiła wykład nt.  „Badania prenatalne i możliwości interwencji terapeutycznych...
Zamknij