Leśny zakątek

Leśny zakątek

Punkt dydaktyczny „Leśny zakątek” zrealizowany przy udziale środków z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.
Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego.

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego, przy sprzyjających warunkach odbędzie się na powietrzu, w małych grupach, tylko z wychowawcą.Oddziały przedszkolne oraz Szkoła Podstawowa – godz. 9.00Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy...
Zamknij