W naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia, których celem było kształtowanie opiekuńczych postaw wobec ptaków, zachęcanie do dokarmiania w okresie zimowym oraz zainteresowanie dzieci światem przyrody. Uczniowie dowiedzieli się jakiego pokarmu potrzebują poszczególne gatunki oraz poznali zasady ich dokarmiania. Podczas zajęć samodzielnie przygotowali karmniki i zawiesili w okolicy naszego ośrodka.

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę!

Zamknij