Umieszczamy dokumenty do zapoznania się, będące uzupełnieniem opracowanych  i zatwierdzonych przez Państwa  w styczniu  2012 r. Procedur Bezpieczeństwa Ucznia  w Ośrodku.

Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów
w szkole poprzez: 

  • wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
  •  usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,
  • zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,
  • zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy- podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
    na terenie szkoły.
Zamknij