Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Michał i Artur zakwalifikowali się do projektu Stypendialnego „Zawodowiec w Łódzkiem“. Program stypendialny realizowany był w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości edukacyjnych i wsparcie uczniów prowadzących kształcenie zawodowe.

To wsparcie pomogło stypendystom rozwijać swoje pasje i talenty.

Gratulujemy naszym uczniom za ich trud i pracę włożoną w osiągniecie sukcesu.

Zamknij