15 listopada uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, na zaproszenie Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, uczestniczyli w otwartych muzyczno-plastycznych warsztatach twórczych w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Warsztaty odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice pana Krzysztofa Jażdżyka i przybrały formę Festiwalu Osób Niepełnosprawnych, który odbył się pod hasłem „Wsłuchajmy się w swoją wyobraźnię”. 

Zamknij