We wtorek 3 grudnia odbyło się spotkanie z cyklu ,,Wspólne czytanie", na którym została przedstawiona prezentacja pt. ,,Jestem z Polski".
Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli i wysłuchali treści, których celem było kształtowanie postawy patriotycznej, budowanie więzi z krajem ojczystym, a także poznawanie historii, obyczajów i kultury narodowej.
              
                                                      Spotkanie przygotowały p.Alicja Kucikowicz i p. Iwona Zagaja
Zamknij