Spotkania nauczycieli  i specjalistów z rodzicami uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w bieżącym roku szkolnym  odbędą się 03 marca i 05 maja w godzinach 16.00-17.00

Zamknij