Nauczyciele – wychowawcy i specjaliści pracujący w oddziałach przedszkolnych będą kontaktować się z rodzicami wychowanków i przekazywać informacje oraz materiały  z załącznikami do ćwiczeń/zabawy z dziećmi w domu w celu wsparcia ich rozwoju, za pomocą utworzonych dla grup adresów mailowych lub w inny wybrany przez rodzica sposób. Rodzice zostali również poinformowani o możliwości kontaktowania się  z wychowawcami w przypadku pytań, wątpliwości, problemów itp. telefonicznie lub za pomocą maila.

Zamknij