W związku z zawieszeniem zajęć zespół nauczycieli-wychowawców i specjalistów Szkoły Podstawowej informuje o sposobie w jaki będzie prowadzone nauczanie zdalne.

 Zadania i ćwiczenia  oraz inne materiały edukacyjne wraz z instrukcjami będą przekazywane drogą mailową.

Każda klasa ma założony adresy e-mailowe.

Wszyscy rodzice otrzymają od wychowawcy login oraz hasło do konta. 

W przypadku braku dostępu do internetu (po stronie rodzica), wychowawcy ustalą sposób oraz termin przekazania propozycji materiałów wraz z instruktażem  do pracy z dzieckiem w domu.

Wychowawcy klas pozostają w kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów i w razie potrzeby udzielają pomocy i wsparcia w napotkanych  problemach związanych z realizacją przekazywanych ćwiczeń, zadań.

Zamknij