Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przekazali maseczki ochronne Pani dr Elżbiecie Jędrzejewskiej – ordynator Oddziału Neonatologicznego WSZ w Skierniewicach.

Pani Doktor współpracuje z członkami Zespołu Wczesnego Wspomagania, kierując do nas maluchy na rehabilitację.

Solidaryzując się z pracownikami oddziału,  w tym trudnym dla nich czasie, chcieliśmy również zrobić coś dla nich.

Nasze koleżanki  – pracownice administracji i obsługi SOSW, uszyły dla skierniewickiego szpitala ponad 700 sztuk maseczek. Mamy nadzieję, że ten drobny gest, chociaż w niewielkim stopniu, wyrazi naszą wdzięczność za trud, jaki na co dzień ponoszą pracownicy szpitala.

Jesteśmy z Wami!!!!

Dziękujemy wszystkim pracownikom SOSW, którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia.

Zamknij