WFOŚiGW w Łodzi poinformował nas, że wniosek o dotację „Program edukacji ekologicznej realizowany w SOSW im.Janusza Korczaka w Skierniewicach” został oceniony pozytywnie.


Gratulujemy autorkom programu paniom Barbarze Maciejak, Milenie Ciszewskiej i Beacie Mulik.

Zamknij