Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi rekrutację nieprzerwanie przez cały rok i przyjmuje dzieci w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Wczesne wspomaganie funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku, gwarantując każdemu dziecku i jego rodzinie specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole.

  1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinię wydaje zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, przynależnej do miejsca zamieszkania dziecka.

2. Po uzyskaniu opinii lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (46) 833-96-00.

  • Następnie należy złożyć podanie o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR. Podanie można pobrać tu 
  • Szczególnym okresem zgłaszania dzieci na zajęcia w ramach WWR jest czerwiec, gdyż wraz z nowym rokiem szkolnym (wrzesień) zostaje ustalony nowy grafik zajęć dla wszystkich dzieci.
  • W miarę posiadania wolnych miejsc dziecko zostaje przyjęte na zajęcia o czym zostaną poinformowani  rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
Zamknij