Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują, mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Uczniowie rodziców niepracujących objęci są w dalszym ciągu zdalnym nauczaniem.

Zainteresowanych proszę o pobranie i wypełnienie oświadczeń i deklaracji zamieszczonych poniżej.

Ponadto informuję, że od 1 czerwca 2020 r. ruszają konsultacje dla uczniów szkoły branżowej. W sprawie konsultacji proszę kontaktować się z wychowawcą.

Zamknij