Pożegnanie Czarka ze szkołą miało miejsce w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Jednak Mama- Pani Iwonka- bardzo wdzięczna za siedem lat edukacji syna przygotowała bardzo miłe podziękowanie dla nauczycieli! Szkołę ukończyli też inni uczniowie klasy IIIc – Błażej Wierzbicki i Ela Szewczyk. Bardzo dziękujemy! Serdeczne podziękowania, zwłaszcza dla Eli za wyjątkowe zaangażowanie w życie społeczności szkolnej i godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.

Tekst i zdjęcia: Joanna Bolimowska

Zamknij