Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że w oparciu o złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.
„Nasze Ekologiczne Pracownie”, otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadania:
„Utworzenie punktu dydaktycznego  LEŚNY ZAKĄTEK przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach”.

Koszt całkowity zadania wynosi 26.190,00 zł., z czego kwota dotacji- 23.570,00 zł. Pozostała suma- 2.620,00 zł. to wkład własny, przeznaczony na ten cel przez Radę Rodziców SOSW.

Do utworzenia punktu dydaktycznego wykorzystane zostanie naturalne ukształtowanie terenu wokół Ośrodka i znajdujący się w jego obrębie drzewostan. Ma służyć całej społeczności szkolnej- dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, począwszy od przedszkola, a skończywszy na uczniach Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej.W ramach projektu zaplanowano:
1. Utworzenie ścieżki sensorycznej- która zostanie uzupełniona materiałami naturalnymi o różnej fakturze. Wzdłuż ścieżki będą posadowione donice, które  zostały obsadzone roślinami, stymulującymi zmysł węchu i dotyku.
2. Umieszczenie na terenie punktu dydaktycznego drewnianych grządek, które będą wykorzystane  do uprawy ziół, warzyw, bylin oraz kwiatów.
3. Wyposażenie w stację meteorologiczną, zegar słoneczny oraz gry i instalacje dydaktyczne firmy Mentor:
– Gra „Zgaduj zgadula”/służy do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą zmysłu dotyku/
– Skocznia „ Leśne rekordy”/zapewnia połączenie zabawy z aktywnością fizyczną, stanowi odniesienie do odległości skoków zwierząt/
– Gra „Koło wiedzy”/porusza zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z różnych obszarów tematycznych/
– Dendrofon /umożliwia poznanie właściwości rezonansowych drewna, w tym jak przewodzi i pochłania ono dźwięki/
4. Umieszczenie na terenie punktu drewnianych mebli ogrodowych; ich usytuowanie  pozwoli obserwować życie ptaków i owadów o które zadbamy, wieszając budki lęgowe, karmniki, domki dla owadów.
5.Posadzenie roślin miododajnych /lipy, wrzosy/ w celu zwiększenia liczby owadów.
6. Zakup sprzętu ogrodniczego do pielęgnacji terenu w punkcie dydaktycznym i systemu do nawadniania roślin.
7. Zakup koszy na śmieci oraz kompostowników, które zapewnią w przyszłości produkcję własnego podłoża z odpadów organicznych.
8. Zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego /lornetki, quizy przyrodniczo- ekologiczne/.
9. Wykonanie 3 tablic dydaktycznych, na których będą widniały rośliny, ptaki i owady występujące na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
W ramach realizacji projektu poczynione zostały dotychczas następujące prace:
1.Dokonano zakupu elementów wyposażenia punktu dydaktycznego oraz pomocy dydaktycznych.
2. Rośliny zakupione w ramach projektu, zostały posadzone w granicach punktu dydaktycznego, w donicach, grządkach drewnianych oraz do gruntu.
Montaż gier i instalacji dydaktycznych nastąpi w okresie wakacyjnym.

W oparciu o utworzony punkt dydaktyczny zaplanowano przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym  2020/2021.

Tekst i zdjęcia p. Joanna Bolimowska

Zamknij