Rozpoczęcie roku szkolnego, przy sprzyjających warunkach odbędzie się na powietrzu, w małych grupach, tylko z wychowawcą.
Oddziały przedszkolne oraz Szkoła Podstawowa – godz. 9.00
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia – godz. 11.00.
W przypadku niesprzyjającej pogody, spotkania odbędą się w salach lekcyjnych, bez udziału rodziców.

Zamknij