W związku z objęciem Skierniewic strefą niebieską zobowiązuje personel pedagogiczny i niepedagogiczny do noszenia maseczek w częściach wspólnych budynku ośrodka oraz w samochodzie służbowym. Przypominam o noszeniu rękawiczek lub częstej dezynfekcji/myciu rąk. Wszystkich uczulam na staranność dezynfekcji powierzchni (blaty, poręcze, klamki) oraz pomocy i zabawek. Uczniowie i nauczyciele, którzy korzystają z ogólnie dostępnych komputerów zobowiązani są do zakładania jednorazowych rękawiczek. Zachowajmy spokój, stosujmy się do procedur, pamiętając, że żadna procedura nie zwalnia z myślenia i nie może usypiać zdrowego rozsądku.
Małgorzata Karbowiak.

Zamknij