W dniu 6 października odbyły się w naszej szkole zajęcia plenerowe z udziałem Pani Kingi Nowak, przedstawicielem oddziału terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Pani przybliżyła uczniom walory przyrodnicze Parku, ze zwróceniem uwagi na najbardziej popularne gatunki występujących tu zwierząt i roślin. Wskazała na problemy ekologiczne, występujące w naszym regionie. Wyjaśniła uczniom jak duże znaczenie ma ochrona przyrody i powiększanie powierzchni lasów dla zachowania czystości powietrza.
W drugiej części zajęć uczniowie mieli możliwość przejścia do punktu dydaktycznego ” Leśny zakątek” i utrwalenia wiedzy  na temat właściwej segregacji odpadów i recyklingu. Pomogło im w tym „Ekologiczne Koło Wiedzy” i zestaw pytań dotyczących tego tematu. Uczniowie mieli też możliwość oddania skoku w dal na skoczni „Leśne rekordy”.

tekst J. Bolimowska

Zamknij