9 października w naszej szkole odbyła się akcja pod hasłem „Adopcja na odległość”. Wtedy to szkolni wolontariusze, pod opieką nauczycieli, przeprowadzili w klasach i oddziałach przedszkolnych zbiórkę pieniężną na ten cel. Zebraliśmy kwotę 1200 zł.
Chcemy przekazać pieniądze wybranej Placówce Misyjnej, na potrzeby grupy dzieci żyjących w trudnych warunkach, głodnych, często pozbawionych możliwości nauki. Nasze wsparcie finansowe zaspokoi ich podstawowe potrzeby /posiłek, ubranie, przybory szkolne/ na okres jednego roku.
Potrzeby są ogromne w wielu krajach Afryki, Azji, Ameryki Południowej. Niełatwo było dokonać wyboru- gdzie przekazać zebrane pieniądze. Nauczycielki organizujące akcję, po długich debatach zdecydowały o wyborze placówki. Jest to placówka prowadzona przez Salezjański Ośrodek Misyjny w mieście Dilla, w Etiopii.
Etiopia jest krajem, gdzie panuje bieda i głód. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie materialne zapewni grupie dzieci, mieszkających w Dilla posiłek i niewielką chociaż poprawę warunków bytowych.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w programie ” Adopcji na odległość”! Będziemy się  na bieżąco dzielić informacjami i materiałami, które otrzymamy z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego na temat naszych podopiecznych.

                                                                                                       Agnieszka Greta, Elżbieta Gala, Joanna Bolimowska

Autor tekstu: Joanna Bolimowska

Zamknij