W miesiącu wrześniu został ogłoszony konkurs z okazji zbliżającego się XX Dnia Papieskiego “Totus Tuus – Cały Twój”. Prace do konkursu mogli składać uczniowie szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej.

W dniu 13 października jury w składzie Pani Agnieszka Greta i Pan Dariusz Zdrojewski dokonało oceny prac uczniów w konkursie ze Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej I-go Stopnia. Następującym pracom zostały przyznane miejsca:

W Szkole Podstawowej:

I – wsze miejsce Praca Oliwi Nadulskiej z klasy VIa

II – gie miejsce Praca Dawida Przepiórzyńskiego z klasy VIIb

III – cie miejsce Praca Oliwiera Filipka z klasy VIb

Wyróżnienie w konkursie przyznano:

Erykowi Koneckiemu z klasy Va

W Szkole Przysposabiającej do Pracy i Szkole Branżowej przyznano miejsca:

I -wsze miejsce ex aequo praca Szymona Bobrowskiego z klasy 3b i praca Weroniki Piątkowskiej z klasy 1a Szkoły Branżowej

II-gie miejsce praca Katarzyny Kowalskiej z klasy 3b

III-cie miejsce praca Mateusza Himmela z klasy 2a

Wyróżnienia w konkursie przyznano:

Patrykowi Podkoniowi z klasy 2c

Karolowi Wiesiołkowi z klasy 1b

Hubertowi Kijo z klasy 2b

Tekst: Elżbieta Gala, Artur Czarnecki

Zdjęcia: Agata Sadach

Zamknij