Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

 w związku z tym, że nie wszystkim typom szkół i placówek ogranicza się funkcjonowanie od 9 do 29 listopada, informuję, iż szkoła podstawowa specjalna oraz szkoły ponadpodstawowe działające w naszym ośrodku na tę chwilę pracują w systemie stacjonarnym.


Decyzję taką podjęłam po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Sanepidem.
Z należytą starannością przeanalizowana została sytuacja w aspekcie przyczyn nieobecności uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych. I tak: na kwarantannie przebywa aktualnie jeden uczeń i jeden nauczyciel, dwie nauczycielki przebywają na zwolnieniu lekarskim (do dzisiaj tzn. do piątku 6.11.).  Nieobecności niektórych uczniów nie wynikają z choroby, ale z decyzji rodziców.


Zajęcia z programu ” Za Życiem” oraz zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju kontynuujemy, przy zachowaniu dobrowolności ze strony rodziców.


Także bez zmian funkcjonują oddziały przedszkolne oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.
Z rodzicami, którzy nie poślą dzieci do szkoły lub na zajęcia WWR, skontaktują się wychowawcy w celu omówienia zasad współpracy.


Szanowni Państwo, sytuacja jest bardzo dynamiczna i może z dnia na dzień ulec zmianie. Proszę śledzić komunikaty na naszej stronie.


W imieniu kadry SOSW życzę Państwu zdrowia, odporności i pogody ducha, i raz jeszcze proszę o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie ośrodka.

Małgorzata Karbowiak

Zamknij