Po dłuższej przerwie uczniowie wrócili do mieszkania treningowego szlifując proces usamodzielnienia. Przed wyjściem do sklepu mieszkańcy zrobili listę zakupów, a następnie udali się na zakupy. Po zakupach nastąpiło zwieńczenie dnia w postaci kolacji.

Zakres obowiązków jest stały. Każdy dzień to powtórzenia czynności wynikające z pory dnia takich jak toaleta poranna czy wieczorna, przygotowanie posiłku, zmywanie naczyń czy ścielenie łóżka. Zakupy, pranie i wielkie porządki to czynności okazjonalne. Uczestnicy wykonali zadania wzorowo!

Zamknij