W grudniu odbyły  się cykliczne spotkania ,,Wspólnego czytania” przygotowane przez panią Iwonę Zagaję i Alicję Kucikowicz.   Razem  z uczniami klas szkoły podstawowej  i przysposabiającej  do pracy czytaliśmy o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych.  W Polsce to m.in. śpiewanie kolęd, wkładanie siana  pod obrus, przygotowanie  dwunastu  potraw na wigilijny stół, dzielenie się opłatkiem.  Uczniowie zarówno młodszych, jak i starszych klas aktywnie uczestniczyli w spotkaniu rozwiązując rebusy, zagadki i śpiewając kolędy.  Z dużą uwagą słuchali wierszy o tematyce świątecznej.

Zamknij