„B”

 Bobrowski  Szymon  (ur. 2000 r.

Uczeń trzeciej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zainteresowania artystyczne  realizuje w pracowni Galerii 105. Częstym tematem jego obrazów jest przyroda, architektura, portret. Inspiracji szuka w dziełach sztuki różnych epok. Najchętniej pracuje w technikach rysunkowych (pastele, ołówek  i flamastry). Bierze udział w wystawach i konkursach.   

Szymon jest laureatem:  XIV Międzynarodowego Biennale Sztuk  Plastycznych  Osób  Niepełnosprawnych w  Krakowie  (I miejsce w kategorii dzieci   i młodzież), XV Międzynarodowego Biennale Sztuk  Plastycznych  Osób  Niepełnosprawnych (II miejsce w kategorii dzieci i młodzież), XVI Międzynarodowego Biennale Sztuk  Plastycznych  Osób  Niepełnosprawnych   ( wyróżnienie  w kategorii grafiki i rysunku ), X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ Przyroda w Kolorach” ,Kraków ( II miejsce w kategorii malarstwa i rysunku).

Obrazy Szymona znajdują się w kolekcji Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Zamknij