Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną  oraz wystąpienie przypadków Covid-19, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Skierniewicach pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora SOSW o zawieszenie zajęć stacjonarnych w dniach 22.03 – 31.03.2021 r. Organ prowadzący wyraził zgodę na zawieszenie zajęć.

Małgorzata Karbowiak

Zamknij