Informuję Państwa, że zajęcia stacjonarne we wszystkich typach szkół, oddziałach przedszkolnych, zespołach rewalidacyjno – wychowawczych i wczesnym wspomaganiu rozwoju są zawieszone do 16 kwietnia 2021

Realizujemy je z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Małgorzata Karbowiak dyrektor SOSW

Zamknij