Program eTwinning jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Szkoły w całej Europie realizują projekty edukacyjne przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych. Ważną cechą eTwinningu jest to, że program zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel: rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych.

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła bierze  udział w projekcie „Kreatywne pomoce dydaktyczne”. W ramach projektu, uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują kreatywne pomoce dydaktyczne wykonane z materiałów i komponentów wtórnych.  Uczniowie stworzone pomoce fotografują  i opisują  ich zastosowanie. Dzięki temu powstanie baza dobrych praktyk i pomysłów. Każda szkoła otrzyma jedną pomoc od partnerów projektowych. W naszej szkole uczestnikami projektu są uczniowie klas IIIa i Vb pod opieką p. B. Maciejak i T. Uszyńskiej.

Zamknij