Przygotowanie rozsady warzyw i ziół do zagospodarowania punktu dydaktycznego ,, Leśny Zakątek” oraz realizacji zajęć tematycznych w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Zamknij