W czerwcu 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do konkursu WFOŚiGW w Łodzi „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Po rozpatrzeniu wniosku przez WFOŚiGW otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadania. Od stycznia 2021 r. rozpoczęliśmy realizację projektu. Powstała altana wyposażona w drewniane meble ogrodowe oraz zbiorniki na gromadzenie wody deszczowej. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej na zajęciach praktycznych przygotowali podłoże oraz posadzili wrzosy, poziomki, a także grzybnię grzybów leśnych. Uczniowie systematycznie będą opiekowali się punktem dydaktycznym dbając o środowisko i jego dobry stan. Kształtując proekologiczne postawy, uczniowie będą wykorzystywać wodę zgromadzoną w zbiornikach na deszczówkę do podlewania posadzonych roślin. Realizacja projektu pozwoli uczniom na kształtowanie ekologicznego stylu życia, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz zdobywania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Zamknij