Miło nam poinformować, że Zespół Wczesnego Wspomagania  został kolejny raz zaproszony do udział w badaniu  dotyczącym doświadczeń rodzicielskich osób wychowujących dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Badania te prowadzone są  w ramach Projektu realizowanego przez  zespół badawczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką prof. Dr hab. Ewy Pisuli.

Poznanie psychologicznej sytuacji rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz mechanizmów sprzyjających adaptacji rodziców do wyzwań jest istotnym zadaniem mogącym pomóc w bardziej efektywnym wspieraniu rodzin.

Koordynatorem ds. współpracy  z przedstawicielami zespołu badawczego  Uniwersytetu Warszawskiego w ramach prowadzonych badań jest pani Małgorzata Puchalska.

Zamknij