W dniach 13- 21 października odbyła się w naszym Ośrodku akcja ,,Adopcja na odległość”, czyli zbiórka środków finansowych na rzecz dzieci żyjących w Afryce. Wolontariuszom udało się zebrać do puszek kwotę 1400 zł. Pieniądze zostaną przekazane Placówce Misyjnej- Dilla w Etiopii, na potrzeby dzieci żyjących w trudnych warunkach. Nasze wsparcie finansowe zaspokoi ich podstawowe potrzeby /posiłek, odzież, przybory szkolne/ na okres jednego roku. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom- uczniom, rodzicom i nauczycielom za wrażliwość i okazane serce. Organizatorzy- Joanna Bolimowska, Małgorzata Ilinicz, Danuta Semeniuk, Elżbieta Gala, Agnieszka Greta

Zamknij