Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że nasz ośrodek uzyskał dotację w ramach projektu Aktywna Tablica. Wnioskowana kwota wsparcia z programu rządowego – 34 800, kwota wkładu własnego – 8 700, całkowity koszt realizacji zadania – 43 750. Celem projektu jest rozwijanie ośrodkowej infrastruktury oraz kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK. W związku z tym, w ośrodku kontynuujemy działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesach nauczania i rewalidacji. I tak: pani Barbara Maciejak została e-koordynatorem i będzie czuwała nad realizacją działań w zakresie stosowania TIK w SOSW. Zostały powołane nauczycielskie zespoły samokształceniowe, których zadaniem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy z wykorzystaniem TIK. O wszystkich działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Małgorzata Karbowiak

Zamknij