Informuję, że od 28 stycznia do 12 lutego 2022 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i Branżowej Szkoły I Stopnia będą realizować naukę w trybie zdalnym.

Małgorzata Karbowiak
Dyrektor SOSW w Skierniewicach

Zamknij