W piątek 8 kwietnia w bydgoskiej galerii Salon Hoffman  sześcioro artystów z  naszego ośrodka:  Rafał Antos, Mariusz Barańczyk, Daniel Bryła, Mateusz Himmel, Milena Maciaszek, Piotr Traczyk  wraz  z opiekunem Dariuszem Zdrojewskim uczestniczyło  w uroczystym otwarciu wystawy „Wielkanocne obrazy w twórczości malarskich outsiderów”. Wystawę zorganizowała bydgoska Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej  przy współpracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, SOSW  w Skierniewicach oraz WTZ Przystań w Bydgoszczy. Na ekspozycji zaprezentowano dzieła wybitnych nieżyjących artystów takich jak Maria Wnęk, czy Marianna Wiśnios oraz obrazy twórców młodego pokolenia: Damiana Rebelskiego  i dziesięciorga  artystów z naszej Galerii STO5 . Poza  wymienionymi wcześniej autorami prac, na wystawie znalazły się obrazy Anny Kowalskiej, Katarzyny Kowalskiej, Mateusza Połcia i Arka Szczęsnego.

Wystawę można oglądać  w Salonie Hoffman przy pl. Kościeleckich 6  w Bydgoszczy do 13 maja bieżącego roku.

Zamknij