W czwartek 28 kwietnia rozpoczynamy cykl warsztatów plastycznych będących owocem współpracy naszego Ośrodka z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Pierwsze spotkanie poprowadzi Pani dr Marzena Łukaszuk  – Pracownia  Rysunku i Technik Ilustracyjnych ASP, Julia Tazbir studentka IV roku grafiki i Dariusz Zdrojewski.

Zamknij