Nasza placówka, w odpowiedzi na ofertę Urzędu Miasta w Skierniewicach, realizowała program profilaktyki czerniaka (edycję 2021/2022). Grupę docelową programu stanowili uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych,
Koordynatorem programu była p. Iwona Wieprzkowicz (pedagog szkolny). Miejmy nadzieję, że uczniowie objęci programem potrafią już obserwować swoją skórę, znają swoje znamiona i wiedzą, kiedy należy zasięgnąć opinii lekarza.

Pamiętajmy wszyscy o zasadach bezpiecznego przebywania na słońcu!!!

Zamknij